home o nás aktuality produkty a služby reference zaměstnání kontakty portál

  vždy o krok napřed …

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Vývoj a výzkum v oblasti jednoúčelových strojů má již ve firmě Temex, spol. s r.o. více než desetiletou tradici a stal se jedním z pevných pilířů existence firmy.

Firma disponuje především vývojovými pracovišti a konstrukční halou s veškerým potřebným vybavením. Nechybí tedy soustruhy, frézy a další nezbytná zařízení.

Nejdůležitějším faktorem jsou ale hlavně zaměstanci, kteří vytvářejí tvůrčí potenciál firmy. Vždyť u jednoúčelových a speciálních strojů je vlastně každý stroj unikátem, který se málokdy opakuje. Pro vývoj jsou k dispozici projekční stanice se softwarem, který umožňuje 3D modelování a patřičné výpočty.

Součástí vývoje a zaměření na jednoúčelové stroje je i velice úzká spolupráce s programátory, pracovníky oddělení el. pohonů a dalšími profesemi divize automatizace, která tvoří další pilíř náplně činnosti firmy.

Na každý nový jednoúčelový stroj je posléze po provedení nezbytných testů samozřejmě vystaveno prohlášení o shodě, což znamená, že vyhovuje patřičným normám a je tedy předurčen k bezpečnému provozu.

Nepřeberné množství referencí a bez větších problémů fungující „jednoúčelové stroje“ jsou pak vizitkou dobře odvedené práce a úspěchu našich zaměstnanců. Jejich dlouholetou práci si i vy můžete prohlédnout v našich referencích.


Reference

 
Výrobce stykačů Montážní pracoviště Šroubkostroj 2 pro montáž šroubků do kontaktů

 
Výrobce obalů pro sešity Stroj na výrobu obalů Návrh, konstrukce, výroba a oživení stroje

 
Výrobce filtrů Ultrazvukové svařování a řezání Vývoj, konstrukce, programování a oživení stroje

 
Výrobce bezpečnostních pásů Jednoúčelový stroj automatická stanice pro nýtování zámků bezpečnostních pásů

 
Výrobce ventilů a bezpečnostních komponentů Montážní linka Pracoviště pro montáž ventilů s bezpečnostním magnetem

 
Výrobce automobilových komponentů Leaktester těsnosti chladičů výroba, montáž a oživení dvou testerů včetně testovacího vozíku

 
Výrobce pedálových systémů Montážní linka automatická linka pro montáž pedálových systémů

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI